Privacy beleid

Home>Privacy beleid

Uw persoonlijk gegevens en ons privacy statement.

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?

De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor facturatie van aangekochte producten en diensten.

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Welke gegevens

“www.ikwillangerthuiswonen.nl” beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal “www.ikwillangerthuiswonen.nl” de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

“www.ikwillangerthuiswonen.nl” draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door “www.ikwillangerthuiswonen.nl” zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

  • deze gegevens onjuist blijken te zijn;
  • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
  • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Als u zich na het lezen van bovenstaande informatie toch nog zorgen maakt over uw privacy tijdens een bezoek aan de website van “www.ikwillangerthuiswonen.nl”, neem dan gerust contact met ons op via info@ikwillangerthuiswonen.nl.

Ontwerp: MEDIAZ - Hosting:HUCON